HegeH
Concrete
Concrete

Ingeniør-kunst , et lite utsnitt av en stor konstruksjon. (Motiv fra Hoover-demningen)

Concrete

Ingeniør-kunst , et lite utsnitt av en stor konstruksjon. (Motiv fra Hoover-demningen)